Homepage2019-10-17T11:29:06+02:00

Online programma voor VVE-leden en VVE-professionals
Succesvol investeren in de energietransitie, door een kostenmodel te transformeren naar een verdienmodel

Online programma voor VVE-leden en VVE-professionals
Succesvol investeren in de energietransitie, door een kostenmodel te transformeren naar een verdienmodel

Samen in 7 concrete stappen voor de minimale kosten naar nul op de meter met een VVE-energieverdienmodel

Nederland telt 125.000 VVE’s. Samen met alle appartement-eigenaren zijn zij goed voor 35 procent van het bruto energieverbruik in ons land. Als grootverbruikers in energie vormen zij ook een immens potentieel voor CO2-reductie. Toch komt de energietransitie bij deze groep nog nauwelijks tot niet op gang. Het nieuwe klimaatakkoord dwingt maatregelen echter ontegenzeggelijk af.

Het klimaatakkoord legt de verantwoordelijkheid voor de kosten van energietransitie bij VVE-leden en VVE-beheerders zelf. Zij moeten zelf de kosten dragen voor renovatie van hun panden naar een NOM-situatie (nul op de meter). Vooralsnog zijn hiervoor geen wettelijke richtlijnen, maatregelen of enige vorm van financiële ondersteuning voor opgesteld, behalve subsidies. Kortom, VVE’s en hun beheerders zitten in een enorme spagaat: hoe kunnen zij in de nabije toekomst verduurzamen ondanks dat zij weinig kennis en nauwelijks budget hebben?

BESPAAR MAXIMALE KOSTEN EN HET MILIEU !!!. MAAK NU EEN KICK-OFF

START MET HET VVE-ENERGIEVERDIENMODEL EN WORD AMBASSADEUR

BESPAAR MAXIMALE KOSTEN EN HET MILIEU !!!. MAAK NU EEN KICK-OFF

START MET HET VVE-ENERGIEVERDIENMODEL EN WORD AMBASSADEUR

Wat maakt de energietransitie complex voor VVE’s?

Elke VVE heeft te maken met meerdere belanghebbenden met elk hun eigen dilemma’s en bezwaren over de energietransitie. Voor alle VVE-stakeholders geldt het bezwaar dat renoveren naar NOM puur een kostenpost is. Daarnaast gelden de volgende nadelen per VVE-stakeholder:

VVE-leden

Renovatie naar NOM zorgt voor veel rompslomp, onzekerheid en overlast. De terugverdientijd voor een investering is veel te lang. Het krijgen van een lening voor energiebesparende maatregelen is moeilijk.

VVE-Financiers

Renoveren naar NOM leidt tot een lagere rentabiliteit, waardoor investeren onaantrekkelijk is.

VVE-beheerders

Er is nog relatief weinig kennis over het onderwerp. Er zijn slechts beperkte financiële en organisatorische middelen aanwezig om een dusdanig groot project te realiseren. De wettelijk verplichte 0,5% van de herbouwwaarde die VVE’s jaarlijks moeten storten in een reservefonds is niet toereikend genoeg voor een NOM renovatie, maar is slechts alleen een reverering voor een meerjarenonderhoud plan. De resterende kosten zijn voor de VVE,s.

De actuele situatie met de vele complexiteiten en bezwaren, lijkt een impasse. Toch is er een antwoord met positieve uitkomst voor alle VVE-stakeholders: Het VVEenergieverdienmodel, wat kostenintensieve energietransitie omzet in een verdienmodel.

Het VVE-energieverdienmodel:

  • Biedt een oplossing voor alle dilemma’s en bezwaren van de VVE-stakeholders
  • Genereert extra opbrengsten voor de NOM-renovatie
  • Ontwikkelt nieuwe woningen zonder grondkosten

Dit alles is realiseerbaar door woningen op te toppen met nieuwe woningen en van opbrengsten de bestaande woningen naar NOM te renoveren. Door deze aanpak genereert de verkoop van de nieuwe woningen extra budget om de bestaande woningen naar NOM te renoveren. Het is mogelijk om per woning een besparing tussen € 8.000 en € 25.000 euro te realiseren. De uiteindelijke besparing is afhankelijk van de vastgoedvariabelen zoals de locatiewaarde, het aantal te renoveren verdiepingen, de levenstijd van het gebouw en de actuele staat van onderhoud van de woning.

Wat zijn de voordelen van het VVE-energieverdienmodel?

  • Tegen de laagst mogelijke kosten is het mogelijk om naar NOM te reserveren en dus nooit meer energiekosten te hebben.
  • Tegen de laagst mogelijke kosten is een gerenoveerde woning tussen de 20 en 40 jaar volledig onderhoudsvrij.
  • Tegen de laagst mogelijke kosten groeit de waarde van de woningen en ervaren eigenaren meer wooncomfort.
  • De terugverdientijd is extreem kort en er is geen langlopende lening nodig.
  • De hoge rentabiliteit van het model maakt het creëren van nieuwe woningen en investeren in een VVE weer aantrekkelijk.

Voor welke woningen is dit model geschikt?

Het VVE-energieverdienmodel is geschikt voor gebouwen met platte daken, waaronder: Rijwoningen – Portiekwoningen-Galerijflats. Het model biedt meerdere ontwikkelscenario’s voor verschillende woningtypes, zoals maisonnettes en appartementen.

BESPAAR MAXIMALE KOSTEN EN HET MILIEU !!!. MAAK NU EEN KICK-OFF

START MET HET VVE-ENERGIEVERDIENMODEL EN WORD AMBASSADEUR

BESPAAR MAXIMALE KOSTEN EN HET MILIEU !!!. MAAK NU EEN KICK-OFF

START MET HET VVE-ENERGIEVERDIENMODEL EN WORD AMBASSADEUR

Hoe ziet het online programma eruit?

In zeven heldere, concrete stappen geeft het model met bijbehorend online programma antwoord op hoe een verdienmodel is te implementeren binnen een VVE met een VVE-pilot. Het programma is toegankelijk via een beveiligde online omgeving.

Module 1 tot en met 4 geven een heldere introductie van het VVEenergieverdienmodel en haar toepasheid in de praktijk. Deze modulen zijn geschikt voor VVE-leden en VVE-professionals. Na deze modulen vindt er een livesessie plaats, die inzicht geeft in de haalbaarheid proces van een implementatie van de VVE-pilot.De livesessie is een bijeenkomst op locatie voor VVE-leden en VVE-professionals.

Tijdens deze sessie wordt op een constructieve, pragmatische manier besloten of VVE,s willen overgaan tot een VVE-pilot.

Module 5 tot en met 7 van het online programma zijn specifiek bedoeld voor VVEprofessionals, die de uitvoering van een VVE-pilot verder willen ondersteunen richting de VVE-leden.*)

*(Module 5 tot en met 7 worden gelanceerd wanneer meer dan 50 VVEprofessionals zich hebben aangemeld, met of zonder VVE-pilots. Indien er te weinig aanmeldingen zijn, wordt het programma verder ingevuld met een fysieke bijeenkomst.)

Licentie met ambassadeurschap

Bij een succesvol afgerond programma krijgt elke VVE-professional een certificaat en mag hij of zij zich ambassadeur noemen van het VVE energieverdienmodel. Hiervoor ontvangt de deelnemer een gebruiksrechtlicentie, die recht geeft om het VVE-pilot in de praktijk toe te passen.

Succesfactoren van het online programma

De besloten online omgeving bevat exclusieve en unieke content in de vorm van checklists, modellen, infographics, tekstuele content en informatie over zowel de bouwkundige als fiscale en juridische aspecten.

Het online programma biedt de onderstaande succesfactoren:

Het volledige VVE-energiemodel om maximale kostenbesparingen te realiseren.

Het verticale ketenmodel ondersteunt van a tot z het succesvol implementeren van een VVE-pilot.

Kant-en-klare bouwmethodieken en naar nul energie renoveren via diverse leveranciers.

Online supportservice via besloten face-book groep,waar u antwoord krijgt op al uw vragen.

Mogelijkheden tot het verkrijgen van aantrekkelijk projectsubsidies voor een VVE-pilot.

BESPAAR MAXIMALE KOSTEN EN HET MILIEU !!!. MAAK NU EEN KICK-OFF

START MET HET VVE-ENERGIEVERDIENMODEL EN WORD AMBASSADEUR

BESPAAR MAXIMALE KOSTEN EN HET MILIEU !!!. MAAK NU EEN KICK-OFF

START MET HET VVE-ENERGIEVERDIENMODEL EN WORD AMBASSADEUR

Referentie en publicatie

Het VVE-energieverdienmodel wordt positief gesteund in het naar NOM renoveren van woningen, door de drie grootste bouwplatforms van Nederland.
Duurzaam gebouwd, Building Holland en de Stroomversnelling.

Zie hieronder onze publicaties over het VVE-energieverdienmodel.

Publicatie 1 ) Building Holland

Klik op de link om de publicatie te bekijken

Veelgestelde vragen

Welke garantie ontvang ik op de uitkomsten van het VVEenergieverdienmodel?2019-09-19T11:21:25+02:00

Het geven van een garantie is niet mogelijk. De uitkomsten zijn altijd afhankelijk van de kwaliteitsdeterminanten van het object. Ook zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor de uitkomsten van een VVE-energieverdienmodel. De uitkomsten variëren per pilot.

Wanneer mag ik gebruik maken van het VVE-energieverdienmodel?2019-09-19T11:23:02+02:00

Nadat het volledige online programma succesvol is afgerond ontvang je als ambassadeur een know-how licentie. De know-how licentie geeft het recht om een VVE-pilot uit te voeren met een VVE-energieverdienmodel.

Zijn de rechten van het VVE-energiemodel beschermd?2019-09-17T16:23:10+02:00

Ja, deze zijn verzekerd, beschermd en vastgelegd bij BIOP.

Ik heb geen verstand van bouwen of vastgoed. Is deze cursus geschikt voor mij?2019-09-19T11:23:45+02:00

Zeker, dit online programma is interessant en geschikt voor mensen die geen achtergrond hebben in vastgoed of de bouwsector, net als dat deze leerzaam is voor personen die daarin wel zijn onderlegd.

Hoe kunnen we als VVE-leden een VVE-energieverdienmodel activeren?2019-09-19T11:24:05+02:00

Het 7-stappenplan van het energieverdienmodel begeleidt VVE-leden en VVEprofessionals in het activeren en opzetten van een VVE-pilot. De minihaalbaarheidstoets is cruciaal bij het bepalen van een go of no-go voor de VVE-pilot.

Hoeveel kan ik precies besparen met het VVE-energieverdienmodel?2019-09-19T11:24:26+02:00

Het rendement is afhankelijk van de omvang van het project en de kwaliteit van het object. Factoren die van invloed zijn, zijn de leeftijd van het object, de locatie, de staat waarin het verkeerd en de invulling van de bouwmethode.

Hoeveel moet ik voor investeren in een VVE-pilot?2019-09-19T11:24:51+02:00

De VVE-leden kunnen voor de mini-haalbaarheid aanspraak doen op de reservekosten van de VVE. Na de mini-haalbaarheid zijn de volledige opbrengsten en kosten voor het project bekend en kan de benodigde investeringssom worden bepaald.

Download het complete programma van het 7-stappenplan gratis: