VVE energie

Duurzaam en verstandig omgaan met VVE energie

Het is geen geheim dat VVE energie gezien wordt als grootverbruik. Dat is de reden dat het nieuwe klimaatakkoord maatregelen omvat welke vooral op naam van de VVE’s kunnen worden toegeschreven. De VVE energie omslaat namelijk 32% van het totaal aan energie dat er in Nederland verbruikt wordt. Om hier verandering in te kunnen brengen, is er een energietransitie nodig.

Dat wil zeggen dat huizen gerenoveerd en gebouwd moeten worden aan de hand van de NOM-richtlijnen. Dit wordt ook wel aangeduid als “nul op de meter”. De richtlijnen in het klimaatakkoord laten echter zien dat de VVE-professionals en VVE-leden en de appartementseigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten die deze transitie met zich meeneemt. Hoewel iedereen graag wil verduurzamen, is hier niet altijd voldoende kennis en budget voor aanwezig.

Juist dan staat Energieverdienmodellen voor u klaar. Aan de hand van ons online programma leert u in overzichtelijke stappen hoe u als VVE-professional of VVE-lid kunt profiteren van verdienmodellen die behaald kunnen worden met VVE energie. Dit kan om het bouwen van nieuwe projecten gaan, maar ook over renoveren aan de hand van NOM. Bij Energieverdienmodellen staan we in elke fase van het project voor u klaar.

VVE energie naar een verdienmodel brengen

De energietransitie binnen een VVE kan behoorlijk kosten intensief en complex zijn. Een Vereniging van Eigenaren bestaat namelijk uit meerdere belanghebbenden. Dit zijn de VVE-professionals, de VVE-leden en de financiers. Elke partij heeft daarbij zijn eigen specifieke bezwaren en meningen over de energietransitie. Dit kan op het gebied van kosten zijn, het onvoldoende kunnen beschikken over financiële middelen of de rentabiliteit. Dit laatste is vooral voor VVE financiers een hekel punt op het gebied van VVE energie.

Verdien modellen

Energieverdienmodellen staat daarom klaar voor VVE-professionals en VVE-leden. Aan de hand van ons online stappenplan kan een VVE energie kostenmodel omgezet worden in verdien modellen. Daarvoor zijn geen kostbare investeringen of langlopende leningen nodig. De energietransitie binnen de VVE kan daardoor mogelijk worden gemaakt tegen de laagst mogelijke kosten. Daarnaast groeit de waarde van de woning en is de terugverdientijd zeer kort te noemen.

Het online programma van Energieverdienmodellen draagt bij aan een betere leefomgeving, effectieve kostenbesparing en een energie verdienmodel. Ons programma bestaat uit verschillende modules en is eenvoudig te volgen. Uiteraard voorzien we u daarbij van een A tot Z ondersteuning welke mogelijk wordt gemaakt door experts. Op deze manier wordt VVE energie niet alleen duurzaam, maar ook kostenbesparend.